Virtuální album Vám umožní snadno sdílet Vaše svatební snímky s blízkými. Album si můžete objednat samostatně nebo jako součást balíčku Exclusive. Bezprostředně po zpracování snímků obdržíte email, jehož součástí bude odkaz na vaše album. Kdokoli bude mít k dispozici tento odkaz, bude si moci album prohlédnout. Odkaz můžete poslat svým rodinným příslušníkům a známým nebo mi můžete dodat seznam emailových adres - v tom případě rozešlu oznámení o vzniku virtuálního alba za vás.

VSTUPTE »